Nestekaasun käytönvalvojan koulutus

LUOKKAHUONEKOULUTUS

Nestekaasu- ja kemikaaliturvallisuutta koskeva lainsäädäntö vaatii, että toiminnanharjoittajan on nimitettävä käytönvalvoja, jos nestekaasun määrä laitoksessa on vähintään 5 tonnia. Käytönvalvoja on nimettävä ennen laitoksen käyttöönottoa ja sen vaihtumisesta on pidettävä luetteloa tuotantolaitoksella. Käytönvalvojan vastuulla on varmistaa laitoksen turvallinen ja säädösten mukainen toiminta. Tämä koulutus on suunnattu kaikille nestekaasun käytönvalvojan tehtäviin aikoville tai nestekaasuista tietoa hakeville. Kurssilla perehdytään nestekaasujen ominaisuuksiin, standardeihin ja lainsäädäntöön.

  • Käytönvalvoja koulutuksen hinta on 1 435 € + alv 24 %/ osallistuja.
  • Koulutus on kestoltaan 2 päivää sisältäen pätevyyskokeen.

Käytönvalvoja -pätevyyden saa, mikäli on suorittanut hyväksytysti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämän pätevyyskokeen. Tämä koulutus tarjoaa tenttivalmiuksien lisäksi myös runsaasti käytännönläheistä tietoa turvallisesta nestekaasutoiminnasta. Kurssin suorittanut ymmärtää tehtäväkuvansa sekä vastuut ja velvollisuudet. Hän osaa ennakoida riskejä, tulipaloja ja räjähdyksiä nestekaasulaitteistojen valvonnassa, huollossa ja kunnossapidossa. Nestekaasulaitoksella voi olla nestekaasun lisäksi pieniä määriä muita vaarallisia kemikaaleja, joiden turvallisuudesta käytönvalvoja huolehtii.

Luokkahuonetoteutukset (klikkaa päivämäärää)

Vantaa

Käytönvalvoja huolehtii nestekaasujen käsittelystä

Vastuuhenkilö eli käytönvalvoja huolehtii siitä, että nestekaasut käsitellään ja varastoidaan asianmukaisesti. Toiminnan harjoittajan tulee varmistaa, että käytönvalvoja kykenee suoriutumaan tehtävistään ja on rooliinsa riittävän osaava — kouluttautuminen on siihen erinomainen tapa yksikkökohtaisen perehdytyksen tueksi. Koulutuksen lopuksi suoritetaan Tukesin vaatimuksien mukainen loppukoe, jonka hyväksytystä suorituksesta saa valmiudet toimia käytönvalvojana.

Mikäli yrityksellä on tarve varastoida ja käyttää nestekaasua, heidän on yleensä hankittava lupa Tukesilta tai tehtävä vähintään ilmoitus pelastusviranomaiselle. Nestekaasun ja muiden käytössä olevien kemikaalien yhteismäärä määrittää sen, kenen asiakas toiminnanharjoittaja on — Tukesin vai pelastusviranomaisten. Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä pyritään varmistamaan, että nestekaasulaitos sijoitetaan turvallisesti, rakennetaan asianmukaisesti, varustetaan oikein sekä täyttää toiminnassaan kaikki vaatimukset.

Käytönvalvojan peruskoulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut henkilö ymmärtää tuotantolaitoksen toiminnan, tuntee voimassa olevat säädökset, lait ja lupaehdot sekä kykenee noudattamaan turvallisuusvaatimuksia. Koulutuksella ja loppukokeella varmistetaan käytönvalvojan asiantuntemus Tukesin vaatimuksien mukaisesti. Käytönvalvoja tuntee tuotantolaitoksen toimintaperiaatteet ja huolehtii niiden noudattamisesta suunnitelmien mukaisesti.

Nestekaasulaitosten vakavimpiin ja samalla tyypillisimpiin tapaturmiin lukeutuvat usein nestekaasuvuodot ja sitä seuraava tulipalo tai kaasupilviräjähdys. Nestekaasut ovat erittäin helposti syttyviä, jonka vuoksi nestekaasulaitosten toiminta on säädeltyä turvallisuuden varmistamiseksi.

Nestekaasun käytönvalvojan koulutus omalle ryhmälle

Jos haluat tilata kouluttajan työpaikallesi, asiantuntijamme auttavat järjestämään juuri teille parhaiten soveltuvan koulutuksen.

Ota yhteyttä:

Nestekaasun käytönvalvojan koulutuksen sisältö

  • Turvallisuuslainsäädäntö
  • Nestekaasuja koskevat lait, säädökset ja lupaehdot
  • Käytönvalvojan rooli ja vastuut
  • Riskienhallinta
  • Nestekaasujen turvallinen käsittely ja varastointi
  • Turvallisuuskulttuuri ja oikeaoppiset työtavat
  • Loppukoe

Koulutus sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Pätevyys: Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.

Ilmoittaudu kurssille:

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kurssin ajankohta, johon haluat osallistua, kaupunki, jossa kurssi järjestetään, osallistujien nimet, ilmoittajan yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Vahvistus kurssille pääsystä lähetetään sähköpostin välityksellä.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Valtakunnallinen kurssivaraamo:
puh. 010 5251 260 
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Siirry kurssikalenteriin: Koulutushaku

Suorita Hätäensiapukurssi 4h verkkokurssina

Lue lisää