Ammattikuljettajan ensiapu 2 pv.

Ammattikuljettajan ensiapukurssi 14 tuntia / 2 pv on suunniteltu ammattikuljettajille. Kurssin sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, mahdolliset sairauskohtaukset sekä kuljettajan oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla syvennetään ensiaputaitoja.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt kurssin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Osallistuja saa todistuksen koulutuksesta ja merkinnän suoritetuista päivistä (2 pv.) ajoneuvoliikennerekisteriin ja muihin viranomaisrekistereihin.

Suomen Ensiapukoulutus Oy on Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFIN hyväksymä koulutuskeskus.

Kurssin sisältö on seuraava:

 • Onnettomuustilanne (Liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)
 • Ensiapu (Henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)
 • Sairauskohtaukset (Aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)
 • Aikuisen peruselvytys (Rintakipu, Sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillointiin
 • Murtumat, nivelvammat, haavat ja ruhjevammat
 • Kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat ja sairastumiset
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
 • Palovammat
 • Terveyttä ja turvallisuutta estäviä tekijöitä kuten väsymys, sairastuminen, päihteet sekä muut turvallisuuteen yhteydessä olevat tekijät.

Kurssin kesto: 14 tuntia / 2 pv.
Hinta: 1490 euroa/ryhmä. (viikonloppuisin 1790 euroa/ryhmä)
Lisäksi veloitamme viranomaiskulut 11 euroa / osallistuja / päivä.

Koulutus tulee tilata viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, jotta vaadittavat ennakkoilmoitukset ehditään käsitellä.

Lataa ryhmäkurssi esite tästä: Ammattikuljettajan ensiapu 2 pv

Kurssitilaukset ja tiedustelut:

Voit tilata kouluttajamme paikan päälle tai osallistua vaihtoehtoisesti avoimille kursseillemme

Oletko kiinnostunut muista ensiapukursseistamme? Lue lisää ensiapukurssi tarjonnastamme

Ammattikuljettajan ensiapukurssi 14 tuntia / 2 pv on suunniteltu ammattikuljettajille. Kurssin sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, mahdolliset sairauskohtaukset sekä kuljettajan oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla syvennetään ensiaputaitoja. Jos kurssipäiviä jatketaan 1 tunti / päivä, osallistujilla on mahdollisuus saada kurssista Ensiavun peruskurssi EA 1 todistus / kortti.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt kurssin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Osallistuja saa todistuksen koulutuksesta ja merkinnän suoritetuista päivistä (2 pv.) ajoneuvoliikennerekisteriin ja muihin viranomaisrekistereihin.

Tavoitteenamme on, että ensiapukurssin suoritettuaan ammattikuljettaja tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa sekä pyrkii ehkäisemään niitä. Saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa. Saa tietoa ammattikuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä.

Kurssin sisältö on seuraava:

 • Onnettomuustilanne (Liikenneonnettomuus raskaassa liikenteessä ja auttaminen onnettomuustilanteessa)
 • Ensiapu (Henkeä uhkaavat tilanteet ja muut ensiapua vaativat tilanteet)
 • Sairauskohtaukset (Aivoverenkierron häiriö, diabeetikon heikotus, kouristuskohtaukset ja allerginen reaktio)
 • Aikuisen peruselvytys (Rintakipu, Sepelvaltimotautikohtaus ja elottomuus, painelu-puhalluselvytys yhdistettynä defibrillointiin
 • Murtumat, nivelvammat, haavat ja ruhjevammat
 • Kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat ja sairastumiset
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
 • Palovammat
 • Terveyttä ja turvallisuutta estäviä tekijöitä kuten väsymys, sairastuminen, päihteet sekä muut turvallisuuteen yhteydessä olevat tekijät.

Tarkempi kuvaus kurssin sisällöstä löytyy diaarinumeroilla: TRAFI/12149/05.03.07/2014 ja TRAFI/12151/05.03.07/2014.

Tarjoammekin nyt mahdollisuuden oppia perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Tarjoamamme koulutuspaketti on kestoltaan 14 oppituntia / 2 päivää ja koulutus tapahtuu asiakkaan omissa tiloissa.

Kurssin kesto: 14 oppituntia (á 45 min)
Hinta:
1490 euroa/ryhmä. (viikonloppuisin 1790 euroa/ryhmä)
Lisäksi veloitamme viranomaiskulut 11 euroa / osallistuja / päivä sekä kouluttajan matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti.

Koulutus tulee tilata viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, jotta vaadittavat ennakkoilmoitukset ehditään käsitellä.

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

 • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
 • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
 • Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
 • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.
 • Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
 • Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

Suomen Ensiapukoulutus Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä kelalta.

Kaikki kurssitilaukset voit tehdä yhdestä numerosta valtakunnallisen kurssivaraamon kautta kaikkialle Suomeen helposti saman yhteyshenkilön kautta.

 • Kurssivaraamo 0105251260
 • kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

Voit tehdä kurssitilauksen myös sähköpostilla

 • Ilmoita minkä kurssin haluat tilata
 • Päivämäärä milloin haluat, että kurssi järjestetään
 • Kurssin aloitus ja lopetus ajankohdat
 • Kurssipaikka, osoite sekä yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Tilaajan yhteystiedot sekä laskutusosoite

Paluuviestinä saat vahvistuksen kurssitilauksesta josta voit tarkistaa tilauksen tiedot. Kouluttajamme soittaa tilaajan yhteyshenkilölle lähempänä kurssipäivää käytännön asioihin liittyen.

Peruutusehdot:

Tilaus on sitova. Tilauksen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % tilauksen summasta. Jos tilauksen perumisesta ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun.

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Kurssivaraamo (valtakunnallinen)
Puh. 010 5251 260
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Lataa kurssikalenteri: Kurssiesite

Suorita Hätäensiapukurssi 4h verkkokurssina

Lue lisää