Työturvallisuuskoulutus verkkokurssi

Työturvallisuuskoulutus antaa perustiedot työntekijälle turvallisesta toiminnasta yhteisillä työpaikoilla, työsuojelun yhteistoiminnasta, työympäristön vaarojen tunnistamisesta, kuormitustekijöistä ja riskien arvioinnista. Koulutuksen käynyt henkilö ymmärtää myös perehdytyksen ja työnopastuksen merkityksen sekä toimimisen hätä- tai onnettomuustilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet toimia työssään turvallisesti relevantit sidosryhmät huomioiden sekä motivoida työntekijää huomioimaan turvallisuus työssään.

Työturvallisuuskoulutus sopii kaikille alasta riippumatta. Se on kehitetty vastaamaan yhteisten työpaikkojen sidosryhmien odotuksia ja standardeja, jotka ovat huomioituina koulutuksen sisällössä. Verkkokoulutuksena toteutettavasta työturvallisuuskoulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintää. Merkinnän voi saada Työturvallisuuskortti®-koulutuksesta.

Preston kehittämä Työturvallisuuskoulutus on kokonaan verkkokoulutuksena suoritettava. Huomioithan, että kaikki yritykset eivät hyväksy kokonaan verkossa suoritettavaa työturvallisuuskoulutusta. Tarjonnassamme on myös TTK:n Työturvallisuuskortti®koulutukset webinaareina joka arkipäivä ja lähikoulutuksina ympäri Suomen. Katso tulevat koulutukset.

Verkkokurssin hinta on 59 € + alv 24% /osallistuja (sisältää pdf-todistuksen), lisäksi voit halutessasi tilata muovisen kortin hintaan 10€ + alv 24%. Koulutuksen käyttöaika on 12 kk ostopäivästä.

 

Tilaa verkkokurssi tästä (59 € + alv per 1 hlö)

Tilaa verkkokurssi ryhmälle tästä (575 € + alv, 15 hlö)

Jos haluat tilata työturvallisuuskoulutus verkkokurssin isommalle ryhmälle, ota yhteyttä kurssille@suomenensiapukoulutus.fi tai puh. 010 5251260.

Koulutuksen sisältö:

 • Turvallisuuskulttuurin merkitys
 • Oman toiminnan turvallisuus
 • Oma vaikutus hyvinvointiin ja työssä jaksaminen
 • Turvallisuushavaintojen tekeminen ja käsittely
 • Työtapaturmat ja niiden merkitys
 • Työmatkatapaturmat
 • Nolla tapaturmaa -ajattelu
 • Tapaturman vaaratekijät
 • Juurisyyanalyysi
 • Yhteisen työpaikan roolit, vastuut ja velvoitteet
 • Henkilöstövuokrauksen roolit, vastuut ja velvoitteet
 • Työsuojelun yhteistoiminta ja osapuolet
 • Työsuojelutarkastus
 • Perehdyttäminen ja työnopastus
  • Perehdytys yhteisellä työpaikalla
  • Nuorten työntekijöiden perehdytys
  • Perehdytys monikulttuurisella työpaikalla
 • Riskienhallinta ja arviointi
  • Riskienhallintatoimenpiteet
  • Riskien arvioinnin prosessi
  • Ennakoiva työsuojelutoiminta
 • Turvallisen työn suunnittelu
 • Henkilönsuojaimet ja turvallisuusvarusteet
 • Toimiminen koneiden ja laitteiden kanssa turvallisesti
 • Työn kuormitustekijät ja kuormittavuuden vähentäminen
  • Fyysinen kuormitus
  • Psykososiaalinen kuormitus
  • Oma vaikutus työhyvinvointiin ja työssä jaksaminen
  • Ergonomia
 • Päihteet ja työkyky
 • Toimiminen onnettomuus ja hätätilanteessa
 • Elvytys defibrillaattoria hyödyntäen
 • Pelastautuminen ja poistumisturvallisuus

Saat osallistumislinkin sähköpostiisi kurssivahvistuksen yhteydessä. Voit suorittaa koulutuksen omaan tahtiisi. Kun suoritat kaikki verkkokurssin osiot ja lopputentin hyväksytysti, saat Preston Työturvallisuuskoulutuksesta pätevyyden voimaan 5 vuodeksi. Sähköisen todistuksen saa ladattua heti hyväksytyn suorituksen jälkeen.

Jos sinulla on jo verkkokurssitunnukset, voit jatkaa kurssin suorittamista tästä linkistä: Omat kurssit

Tilaa verkkokurssi tästä (59 € + alv per 1 hlö)

Tilaa verkkokurssi ryhmälle tästä (575 € + alv, 15 hlö)

Tarjonnassamme on myös TTK:n Työturvallisuuskortti®koulutukset webinaareina joka arkipäivä ja lähikoulutuksina ympäri Suomen. Katso tulevat koulutukset.