Työsuojelukoulutus

Työsuojelukoulutuksia järjestetään avoimina yleisökursseina useissa eri kaupungeissa ja voit myös tilata kouluttajamme työpaikallenne.

Työsuojelukurssikalenteri

Katso työsuojelukoulutuksemme eri kaupungeissa Lue lisää...

Työsuojelun / Työturvallisuuden perehdytyskoulutus (1pv)

Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, esimiehen ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun- ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa Lue lisää...

Työsuojelun / Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus (1pv)

Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työhyvinvoinnin kehittämiseen ja parantamiseen työpaikalla, opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin edistämiseksi. Lue lisää...

Työsuojelun / Työturvallisuuden jatkokoulutus (1pv)

Koulutuksessa saat ohjeet miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriita tilanteissa tai kohdatessa uhkaavan henkilön. Koulutuksessa käydään läpi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijät ja työympäristöön liittyvät lait ja säädökset. Lue lisää...

Työsuojelupäällikön peruskurssi (1pv)

Koulutuksessa saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojelupäällikön tehtävän hoitamiseen ja ymmärrät mitkä ovat työturvallisuuslain, työsuojelun valvontalain ja työterveyshuoltolain vaatimukset liittyen työsuojeluun ja työturvallisuuteen työpaikalla Lue lisää...

Työsuojelupäällikön jatkokurssi (1pv)

Koulutuksessa opit työpaikan turvallisuusjohtamisen periaatteet ja ymmärrät hyvän työsuojelun liiketoiminnalliset edut. Saat myös päivitykset työsuojelulainsäädännön viimeisistä ja tulevista muutoksista ja opit mitkä ovat työsuojeluhenkilöiden vastuut yhteisellä työpaikalla sekä etä- ja mobiilityössä. Lue lisää...

Työsuojelutarkastus ja -valvonta (1pv)

Koulutuksessa käydään läpi kaikki ne asiat, joita työsuojeluviranomaiset valvovat työpaikoilla ja joita työsuojelutarkastuskäynnillä arvioidaan. Kurssilla saat selkeät ohjeet kuinka valmistaudut työsuojelutarkastukseen ja kuinka työsuojelutarkastus toteutetaan työpaikalla. Lue lisää...

Työsuojelun syventävä koulutus, Teollisuuden alat (1pv)

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin teollisuuden työpaikoilla: Työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin kuormitustekijöihin, koneiden ja työvälineiden turvallisuusvaatimuksiin, käsin tehtävien ja koneellisten nostojen sekä siirtojen turvallisuustekijöihin, henkilösuojainten valintaan ja turvalliseen käyttöön sekä työsuojeluvastuisiin yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla. Lue lisää...

Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat (1pv)

Koulutuksessa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin palvelualoilla, tyypillisiin kuormitustekijöihin, työasentoihin sekä työliikkeisiin, työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin sekä opitaan toimimaan tilanteissa joissa on väkivallan uhka. Kurssilla käydään läpi myös päihdetyö ja päihdeohjelma. Lue lisää...

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1pv)

Kurssilla syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietokonetyön ja tietointensiivisen työn kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä hyvän työyhteisöviestinnän sekä sosiaalisen median käytön periaatteisiin työpaikalla. Lue lisää...

Työsuojelun yrityskurssit

Voit tilata työsuojelu / työturvallisuus / työhyvinvointi kouluttajan työpaikallenne. Voimme räätälöidä koulutuksen sisällön toiveidenne mukaisesti tai voitte valita koulutuksen meidän valmiista koulutuskokonaisuuksistamme. Kouluttajamme ovat työsuojelun kokeneita ammattilaisia ja kouluttaja verkostomme kattaa koko Suomen Lue lisää...

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Kurssivaraamo (valtakunnallinen)
Puh. 010 5251 260
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje

Markkinoiden paras ja edullisin defibrillaattori

Työpaikalle - kotiin - mökille

Verkkokauppaan