Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus

LUOKKAHUONEKOULUTUS

Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus on suunnattu vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten vastuuhenkilöille sekä heille, ketkä haluavat kehittää osaamistaan laajamittaisesti vaarallisista kemikaaleista.

 • Käytönvalvoja koulutuksen hinta on 1 515 € + alv 24 %/ osallistuja.
 • Koulutus on kestoltaan 2 päivää ja sisältää lopputentin.

Luokkahuonetoteutukset (klikkaa päivämäärää)

Vantaa

Käytönvalvoja huolehtii vaarallisten kemikaalien käsittelystä

Vastuuhenkilö eli käytönvalvoja huolehtii siitä, että kemikaalit käsitellään ja varastoidaan asianmukaisesti. Laajamittaista toimintaa harjoittavissa yksiköissä tulee olla vähintään yksi tai useampi käytönvalvoja. Käytönvalvojan rooli määritellään lain 29 §:ssä, joka koskee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta, sekä asetuksen 12 §:n mukaisesti, joka koskee vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvontaa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tehtävänä on huolehtia kemikaalien, tuotteiden ja palveluiden sekä teollisen toiminnan turvallisuudesta ja niiden noudattamisesta sääntöjen mukaisesti. Toiminnan harjoittajan tulee varmistaa, että käytönvalvoja kykenee suoriutumaan tehtävistään ja on rooliinsa riittävän osaava — kouluttautuminen on siihen erinomainen tapa yksikkökohtaisen perehdytyksen tueksi. Koulutuksen lopuksi suoritetaan Tukesin vaatimuksien mukainen loppukoe, jonka hyväksytystä suorituksesta saa valmiudet toimia käytönvalvojana.

Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut henkilö ymmärtää tuotantolaitoksen toiminnan, tuntee voimassa olevat säädökset, lait ja lupaehdot sekä kykenee noudattamaan turvallisuusvaatimuksia. Koulutuksella ja loppukokeella varmistetaan käytönvalvojan asiantuntemus Tukesin vaatimuksien mukaisesti. Käytönvalvoja tuntee tuotantolaitoksen toimintaperiaatteet ja huolehtii niiden noudattamisesta suunnitelmien mukaisesti.

Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus omalle ryhmälle

Jos haluat tilata kouluttajan työpaikallesi, asiantuntijamme auttavat järjestämään juuri teille parhaiten soveltuvan koulutuksen.

Ota yhteyttä:

Luokkahuonetoteutukset (klikkaa päivämäärää)

Vantaa

Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutuksen sisältö

 • Turvallisuuslainsäädäntö
 • Kemikaaleja koskevat lait, säädökset ja lupaehdot
 • Käytönvalvojan rooli ja vastuut
 • Riskienhallinta
 • Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi
 • Kemikaalijätteiden turvallinen käsittely
 • Turvallisuuskulttuuri ja oikeaoppiset työtavat
 • Loppukoe

Koulutus sisältää runsaasti harjoitustehtäviä.

Koulutuksen kesto: 2 päivää
Pätevyys: Käytönvalvojalla ei kokeen suorittamisen lisäksi ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.

Kemikaaleja koskevat säädökset ja standardit:

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (Tukes 390/2005)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (Tukes 685/2015)
 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (Tukes 856/2012) muutoksineen
 • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (Tukes 59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (Tukes 313/1985) muutoksineen, luvut 5 ja 6
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (Tukes 576/2003)

Standardit

 • SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen
 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut

Ilmoittaudu kurssille:

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kurssin ajankohta, johon haluat osallistua, kaupunki, jossa kurssi järjestetään, osallistujien nimet, ilmoittajan yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Vahvistus kurssille pääsystä lähetetään sähköpostin välityksellä.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla.

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Valtakunnallinen kurssivaraamo:
puh. 010 5251 260 
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Siirry kurssikalenteriin: Koulutushaku

Suorita Hätäensiapukurssi 4h verkkokurssina

Lue lisää