Työsuojelutarkastus ja -valvonta (1pv)

Aikataulut (Klikkaa päivämäärää):

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista työpaikoilla. Työsuojelun valvonta perustuu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin. Työsuojelun vastuualueiden valvottavana on noin 250 000 työpaikkaa, ja vuosittain tehdään yli 25 000 työsuojelutarkastusta. Työsuojelutarkastus voidaan tehdä joko asiakkaan (työpaikan) tai työsuojeluviranomaisen aloitteesta.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki ne asiat, joita työsuojeluviranomaiset valvovat työpaikoilla ja joita työsuojelutarkastuskäynnillä arvioidaan. Kurssilla saat selkeät ohjeet kuinka valmistaudut työsuojelutarkastukseen ja kuinka työsuojelutarkastus toteutetaan työpaikalla. Opit laittamaan lain vaatimat paperit ja asiakirjat kuntoon työsuojelutarkastusta varten ja ymmärrät mitkä ovat eri osapuolten tehtävät ja korvausvastuut työturvallisuus asioissa. Kurssilla opitaan myös keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja opitaan toimimaan niiden mukaan.

Koulutuksen tavoite:

Osanottaja

 • Ymmärtää työsuojeluvalvonnan merkityksen ja tavoitteet
 • Osaa valmistautua työsuojelutarkastukseen
 • Tietää miten työsuojelutarkastus toteutetaan työpaikalla
 • Tietää mitä asioita työpaikoilta edellytetään – vaatimusten läpikäynti
 • Osaa laittaa lain edellyttämät paperit kuntoon työsuojelutarkastusta varten
 • Tuntee työsuojelutarkastuksen ja valvonnan perusteena olevan lainsäädännön
 • Tietää eri osapuolten tehtävät ja korvausvastuut
 • Tuntee tilaajavastuulain vaatimukset ja ymmärtää markkinavalvonnan merkityksen
 • Tuntee keskeisimmät työsuojelu menettelyt ja osaa toimia niiden mukaan

Kohderyhmä: Työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut, ylin johto, esimiehet, ja vastuuhenkilöt

Kurssin sisältö

Työsuojelun valvonta työpaikalla

 • Työsuojeluvalvonnan kohteet ja laajuus työpaikoilla
 • Mitä työsuojelun valvontalailla säädetään?
 • Työsuojeluviranomaisen tehtävät
 • Mihin työsuojeluvalvonnalla pyritään vaikuttamaan työpaikoilla
 • Muut työsuojelutoimintaa tukevat viranomaistahot

Muut valvonnan osa-alueet

 • Markkinavalvonta
 • Harmaan talous ja työsuojelu
 • Tilaajavastuun valvonta
 • Tilaajan selvitysvelvollisuuden sisältö

Työsuojelutarkastuksen peruste

 • Työoloihin ja työturvallisuuteen liittyvät lait ja säädökset
 • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
 • Suomen sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia
 • Työsuojelutarkastajan oikeudet ja velvollisuudet

Työsuojelutarkastuksen sisältö ja kulku

 • Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen työpaikalla
 • Tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
 • Tarkastuksessa käsiteltävät asiat
 • Tarkastuskertomus
 • Työsuojelutarkastuksen seuraamukset
 • Työsuojelutarkastusten fokus-alueet 2017-2019

Työsuojelun vastuut ja tehtävät

 • Eri osapuolten roolit ja vastuut
 • Oikeudellisen vastuun seuraukset ja arviointi
 • Case esimerkkejä työsuojelurikkomuksista ja niiden seurauksista

Keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja niiden haltuunotto

 • Riskien arviointi työpaikalla
 • Vaara- ja tapaturmatilanteista oppiminen
 • Havainnointi kehittämisen välineenä

Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely

Ilmoittaudu kurssille:

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kurssin ajankohta johon haluat osallistua, kaupunki jossa kurssi järjestetään, osallistujien nimet, ilmoittajan yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Vahvistus kurssille pääsystä lähetetään sähköpostitse.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla. Suomen Ensiapukoulutus Oy pidättää oikeuden perua kurssin jos osallistujamäärä on liian alhainen tai kouluttaja sairastuu.

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Kurssivaraamo (valtakunnallinen)
puh. 010 5251 260
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Siirry kurssikalenteriin: Koulutushaku

Suorita Hätäensiapukurssi 4h verkkokurssina

Lue lisää