Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat (1pv)

Aikataulut (Klikkaa päivämäärää):

Kurssin tavoite:

Osanottaja

 • Tietää työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla
 • Tuntee palvelualojen keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Tuntee työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät
 • Ymmärtää käsin tehtävien nostojen ja siirtojen ja toistotyön kuormitustekijät
 • Ymmärtää kuinka kiireestä johtuvia tapaturmia voidaan ehkäistä
 • Tuntee perehdyttämisen ja työnopastuksen merkityksen
 • Osaa tunnistaa päihdeongelman työpaikalla ja toimia päihdeohjelman mukaan
 • Osaa toimia tilanteessa jossa työpaikalla on väkivallan uhka

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, esimiehet ja vastuuhenkilöt

Kurssin sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla

 • Työsuojelussa huomioitavia asioita
 • Tyypilliset työtapaturmat palvelualoilla

 Palvelualojen keskeinen työsuojelulainsäädäntö

 • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
 • Muut oleelliset lait ja säädökset

Työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät

 • Sisäilman haittatekijät / Ilmanvaihto
 • Melu, valaistus, kuumassa ja kylmässä työskentely
 • Kemikaalit ja biologiset haittatekijät
 • Työympäristöön liittyvä lainsäädäntö

Käsin tehtävät nostot ja siirrot

 • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät
 • Noston suunnittelu ja apuvälineet

Toistotyö, työasennot ja työliikkeet

 • Toistotyön vaikutukset ja kuormittavuus
 • Toistotyön rasituksen vähentäminen ja vaivojen ennaltaehkäisy

Työaika ja kiireen hallinta

 • Työaika, lisä- ja ylityöt
 • Kiireen hallinta ja kiireestä johtuen tapaturmien ehkäisy

Työhön perehdyttäminen ja työnopastus

 • Perehdytyksen vastuut, sisältö ja hyödyt
 • Mitä on työnopastus ja milloin sitä tarvitaan?

Päihdetyö ja päihdeohjelma

 • Päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeohjelma
 • Päihdeongelman käsittely työpaikalla ja ennalta ehkäisevä toiminta

Väkivallan uhka ja sen hallinta

 • Väkivallan uhka työpaikalla ja työnantajan velvollisuudet
 • Turvallisuusjärjestelyt ja työympäristön suunnittelu
 • Väkivaltatilanteiden jälkipuinti ja raportointi

Ilmoittaudu kurssille:

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kurssin ajankohta johon haluat osallistua, kaupunki jossa kurssi järjestetään, osallistujien nimet, ilmoittajan yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Vahvistus kurssille pääsystä lähetetään sähköpostitse.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla. Suomen Ensiapukoulutus Oy pidättää oikeuden perua kurssin jos osallistujamäärä on liian alhainen tai kouluttaja sairastuu

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Kurssivaraamo (valtakunnallinen)
puh. 010 5251 260
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Siirry kurssikalenteriin: Koulutushaku

Suorita Hätäensiapukurssi 4h verkkokurssina

Lue lisää