Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat (1pv)

Aikataulut (Klikkaa päivämäärää):

Kurssin tavoite:

Osanottaja

  • Tietää työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla
  • Tuntee palvelualojen keskeisen työsuojelulainsäädännön
  • Tuntee työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät
  • Ymmärtää käsin tehtävien nostojen ja siirtojen ja toistotyön kuormitustekijät
  • Ymmärtää kuinka kiireestä johtuvia tapaturmia voidaan ehkäistä
  • Tuntee perehdyttämisen ja työnopastuksen merkityksen
  • Osaa tunnistaa päihdeongelman työpaikalla ja toimia päihdeohjelman mukaan
  • Osaa toimia tilanteessa jossa työpaikalla on väkivallan uhka

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, esimiehet ja vastuuhenkilöt

Kurssin sisältö:

Johdatus työsuojeluun

Työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla

  • Työsuojelussa huomioitavia asioita
  • Tyypilliset työtapaturmat palvelualoilla

 Palvelualojen keskeinen työsuojelulainsäädäntö

  • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
  • Muut oleelliset lait ja säädökset

Työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät

  • Sisäilman haittatekijät / Ilmanvaihto
  • Melu, valaistus, kuumassa ja kylmässä työskentely
  • Kemikaalit ja biologiset haittatekijät
  • Työympäristöön liittyvä lainsäädäntö

Käsin tehtävät nostot ja siirrot

  • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät
  • Noston suunnittelu ja apuvälineet

Toistotyö, työasennot ja työliikkeet

  • Toistotyön vaikutukset ja kuormittavuus
  • Toistotyön rasituksen vähentäminen ja vaivojen ennaltaehkäisy

Työaika ja kiireen hallinta

  • Työaika, lisä- ja ylityöt
  • Kiireen hallinta ja kiireestä johtuen tapaturmien ehkäisy

Työhön perehdyttäminen ja työnopastus

  • Perehdytyksen vastuut, sisältö ja hyödyt
  • Mitä on työnopastus ja milloin sitä tarvitaan?

Päihdetyö ja päihdeohjelma

  • Päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeohjelma
  • Päihdeongelman käsittely työpaikalla ja ennalta ehkäisevä toiminta

Väkivallan uhka ja sen hallinta

  • Väkivallan uhka työpaikalla ja työnantajan velvollisuudet
  • Turvallisuusjärjestelyt ja työympäristön suunnittelu
  • Väkivaltatilanteiden jälkipuinti ja raportointi

Ilmoittaudu kurssille:

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kurssin ajankohta johon haluat osallistua, kaupunki jossa kurssi järjestetään, osallistujien nimet, ilmoittajan yhteystiedot sekä laskutustiedot.

Vahvistus kurssille pääsystä lähetetään sähköpostitse.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua kustannuksitta viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuspäivää. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtumisesta tulee ilmoittaa Suomen Ensiapukoulutus Oy:lle puhelimitse tai sähköpostilla. Suomen Ensiapukoulutus Oy pidättää oikeuden perua kurssin jos osallistujamäärä on liian alhainen tai kouluttaja sairastuu

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu

Kurssivaraamo (valtakunnallinen)
Puh. 010 5251 260
e-mail: kurssille@suomenensiapukoulutus.fi
Kysy lisätietoa tai jätä yhteydenottopyyntö tästä

Tilaa uutiskirjeemme tästä: Uutiskirje
Lataa kurssikalenteri 2019: Koulutukset 2019

Markkinoiden paras ja edullisin defibrillaattori

Työpaikalle - kotiin - mökille

Verkkokauppaan